Gröna Event

Gröna event
Gröna event är ett alternativ som vi idag erbjuder alla våra kunder. Det är event med mindre klimatpåverkan. Dessa event är väl genomgångna med alla inblandade leverantörer.

Här beaktar vi:
- Att använda energi, resurser och transporter effektivt för att minska belastningen på miljön.
- Att skapa förutsättningar för våra deltagare och besökare att finna miljövänliga alternativ för transport till och från våra eventet. Vi tittar kontinuerligt på nya och bättre transportmedel som medför miljövänligare transporter.
- Att arbeta med mat som har en mindre klimatpåverkan, 
som i så stor utsträckning som möjligt är närodlat och att eventuellt matsvinn tas om hand på ett miljösmart sätt.
- Material som används under eventen är ett klokt miljöval, och återanvänds i största möjliga utsträckning.

Eget ansvar
Vi uppmuntrar deltagare att cykla, gå eller åka kommunala färdmedel till våra event.
Fråga gärna oss om hur vi kan göra era företagsevent mer miljövänliga så kommer vi att se över aspekter som är viktiga för er och tillsammans arbeta för ett långsiktigare och mer klimatsmart event.

Sortering

Aktivitet - Gamla stan kampen
Denna aktivitet är en av våra mest populära ”gröna event”. Ni börjar dagen med att resa till Stockholms hjärta Gamla stan med hjälp av...

0

Välkomna till en kväll fylld med miljö- och klimatsmart matlagning.
Er privata kock för kvällen är KC Wallberg. Han har drivit frågan hållbarhet och medvetenhet, samt deltagit i flera...

0

Detta är en skräddarsydd kurs för en klimatsmart matlagningskväll för företaget.
Ni kommer laga en växtbaserad buffé tillsammans som fokuserar på resurssnåla och närodlade råvaror....

0

Vad ska vi äta i framtiden för att vi och vår planet skall må bra?
Många känner klimatångest och ämnet är mer relevant än någonsin.
Inspirera företaget med framtidens mat för att ge...

0

Mobilt escape room på ert kontor

Den perfekta aktiviteten som ett avbrott i konferensen eller avsluta arbetsdagen med teambuilding.

Vad är ett portabelt...

5
5
/ 2