Miljöpolicy och Eventguiden i Sverige AB

Eventguiden arbetar aktivt för en bättre miljö där hållbarhet och förnybarhet förstås är en självklarhet. I alla våra inköp för kontor och personal så ser vi till dessa aspekter.
Vi vill även ge våra kunder möjlighet att ta ett mer aktivt val för miljön. Därför har vi skapat ”Gröna Event”

Gröna event
Gröna event är ett alternativ som vi idag erbjuder alla våra kunder. Det är event med mindre klimatpåverkan. Dessa event är väl genomgångna med alla inblandade leverantörer.

Vi har beaktat:
– Att använda energi, resurser och transporter effektivt för att minska belastningen på miljön.
– Att skapa förutsättningar för våra deltagare och besökare att finna miljövänliga alternativ för transport till och från våra eventet. Vi tittar kontinuerligt på nya och bättre transportmedel som medför miljövänligare transporter.
– Vi arbetar med mat som har en mindre klimatpåverkan, i så stor utsträckning som möjligt är närodlat och att eventuellt matsvinn tas om hand på ett miljösmart sätt.
– Material som används under eventen är ett klokt miljöval, och återanvänds i största möjliga utsträckning.

Eget ansvar
Vi uppmuntrar deltagare att cykla, gå eller åk kommunala färdmedel till vårt event.

Fråga gärna oss om hur vi kan göra era företagsevent mer miljövänliga så kommer vi att se över aspekter som är viktiga för er och tillsammans arbeta för ett långsiktigare och mer klimatsmart event.