Winthers revisionsbyrå

Jättelyckat, alla tyckte att arrangemanget överträffade förväntningarna.

Publicera på eventsida: 

1

Logotyp: 

Betyg: 
4
4

Event: 

Segwaypolo som företagsevent

Kategori: 

B