Tre

Det var snäppet bättre än jag trodde att det skuller vara. Tack för ett jättebra arrangemang

Publicera på eventsida: 

1

Logotyp: 

Betyg: 
5
5

Event: 

Ribtur i Stockholm

Kategori: 

A